Trädgårdsväxter

Klätterväxter

Vi har klätterväxter för alla lägen, från gassande sol till djupaste skugga, och hjälper dig att välja utifrån ditt läge och dina behov. Vi har även ett brett sortiment av klätterstödstöd som tillbehör, exempelvis spaljéer och obelisker.

Klätterväxter finns med stora variationer, som vintergröna, täta gröna bladverk, eller blommande. En del, som till exempel vildvin, bjuder också på färgsprakande höstfärger. En del klipps ned helt varje år, en del gallras och en del beskärs bara om den brett ut sig mer än man önskar.

Klätterväxter kan klättra på olika sätt, somliga med hjälp av små sugfötter som de klistrar sig fast i underlaget med, en del med små klängen som lindar sig runt ställning eller spaljé, och andra låter sina nyskott slingra sig runt. Klätterväxter som har taggar eller tornar för att klättra behöver oftast hjälp med uppbindning för att komma på plats.

För ett lyckat resultat

Plantera och vårda rätt

För att de klätterväxter du valt ska trivas är det viktigt att plantera sköta om dem på rätt sätt.