Jord och gödsel

A och O för att lyckas med täppan är att ge växterna rätt förutsättningar.

Vi har jord och gödsel som får alla dina växter att trivas.

Vår huvudleverantör av jord är Fagerhults Torv men i vårt sortiment finns också Emmaljungas tomatjord.

Vi har gödning från bla. Fagerhults Torv, Emmaljunga, Nelson Garden, Algomin och Miljöcenter.

 

Vilken jord skall jag välja?

 

Ofta finns det inte bara ett svar på den frågan. Här nedanför kommer vi inom kort ge ett förslag på vilken jord en kan använda. Ofta funkar flera olika jordar bra till samma sorts växt.

Saker som kan skilja olika jordar åt :

 

Såklart innehållets proportioner, jordbasen består oftast av  olika andelar ljus och mörk torv med tillsats av tex  barkmull , sand, grus, leca eller kiesellera.

 

Humifieringsgraden , alltså hur nedbruten torven i jordsäcken är. Torv med lg humifieringsgrad är lättare och mer luftig, där får rötterna bättre syretillgång . En torv med hög humifieringsgrad är kompaktare . Där behålls mer näring i jorden. Båda typer av torv behövs därför, men proportionerna kan skilja sig åt. I en billigare jord är större del av torven redan långt gången i nedbrytningsprocessen, det är ofta då en upplever att jorden sjunker kraftigt och blir väldigt kompakt i tex en pallkrage.

 

Om gödningen är kemiskt framställd eller av organiskt ursprung ( stallgödsel, växt- , eller djurdelar). Kemisk gödning är billigare då det är mer koncentrerat och mer lätthanterligt för leverantören, men organiskt gödsel gör å sin sida mer än att bara gödsla, då det bidrar till ett myller av mikroliv, där svampar, maskar och bakterier tillsammans skapar en närings- och syrerik jord. I en sådan jord har växternas rötter de allra bästa förutsättningarna.

 

Några tips när du väljer jord:

 

Plantering av träd, buskar och perenner som inte föredrar surjord(jord med lågt pH-värde):

 

Blanda befintlig jord med Nisses Specialjord och om det är lerigt även med barkmull. Toppa gärna den bara jordytan med 5-10 cm barkmull eller täckbark. Då torkar jorden ut lite långsammare och ogräs blir mer lättrensat. De växter som skall planteras på detta vis är de allra flesta fruktträd, bärbuskar, prydnadsbuskar, prydnadsträd och perenner. Med undantag för de som nämns nedanför under rubriken Plantering av surjordsväxter.

 

För en del växter finns det färdiga jordar som passar extra bra. Vid plantering av rosor och klematis kan man gärna använda så kallad Rosjord.

 

Jordförbättring av befintliga planteringar med träd, buskar och perenner som inte föredrar surjord:

 

Här kan många olika produkter användas med fint resultat. Kogödsel ,dressjord eller Nisses specialjord ger näringstillskott och ökar jordens mullhalt. Barkmull läggs på för att göra ogräsrensningen enklare, behålla mer fukt i jorden , samt ge en snygg finish på rabatten. Kakaoflis är också ett täckmaterial.  Kakaoflisen bildar en ganska homogen yta när den blivit blöt och  gör rabatten mindre attraktiv för  sniglar , hindrar avdunstning från jorden , samt gör det svårare för ogräs att etablera sig.

 

Plantering av träd, buskar och perenner som föredrar surjord(lågt pH-värde):

 

Vid plantering av kalksyendeväxter, som alltså vill ha ett lågt pH-värde, blandas befintlig jord upp med rhododendronjord, eller helt ogödslad torv. Typiska surjordsväxter är till exempel  japanska lönnar, ljung, rhododendron, azaleor, kalmia, pieris, blåbär ,tranbär , lingon, magnolia, trollhassel, häxal , konvaljbuske, koreansk blomsterkornell, hortensia. Perenner som trivs i surjord är tex. astilbe, rosenflockel, silverax, funkia, luktvioler och rodgersia.

 

Jordförbättring i surjordsplanteringar: 

 

Undvik att kalka din surjordsrabatt, eller tillföra andra jordar eller gödningsmedel som innehåller kalk. Använd gärna rhododendronjord i ett tunt lager för att tillsätta näring och öka mullhalten. Barr eller löv från ek och bok har också en försurande effekt och kan med fördel användas för att mulcha i rabatterna. Löven kan även fungera fint som marktäckning för känsligare växter inför vintern.  Ett topplager barkmull eller täckbark är även till surjordsrabatten ett praktiskt alternativ för att minska avdunstning och göra ogräs mer lättrensade.

 

Jordförbättring av en lerig jord:

 

En lerjord är ofta syrefattig och väldigt kompakt och dåligt dränerad. Det vill man avhjälpa med bearbetning och jordförbättring. För bästa resultat skall lerjorden grävas för att bryta isär de homogena sjok som ofta finns i en lerjord. Att gräva och vända på jorden ser även till att jorden syresätts. Man bör gräva iallafall 60 cm djupt, men gärna ner till en meters djup om man orkar. Man kan också strukturkalka jorden, då blandas kalken ner i jorden  när jorden är ordentligt uppvärmd och inte för blöt. Förslagsvis under sommaren. Vidare kan man luckra upp jorden genom att tillsätta organiskt material i form av barkmull , men också oorganiskt material i form av grov sand/fint grus. Viktigt är att grov sand/fint grus som tillsätts inte innehåller någon så kallad Nolla. Alltså den minsta stenfraktionen som är mindre än 1 mm stor. Då riskerar man att försämra jordstrukturen istället. Att också mulcha , tillsätta tunna lager organiskt material i form av kompost, löv , gräsklipp , stallgödsel mm. bör också göras kontinuerligt för att öka jordens mullhalt över tid.

 

Jordförbättring av lätta sandjordar :

 

En lätt sandjord har svårt att hålla näring och vatten , detta vill man avhjälpa med jordförbättring. Man kan tillsätta oorganiskt material i form av en mindre dos lera men också organiskt material i form av torv, kompost, kogödsel  och löv . Även sandjorden mulchas med fördel kontinuerligt. Att lägga på ett lager barkmull, täckbark eller kakaoflis som hjälper till att minska avdunstningen är också att rekommendera.

 

Odling på friland i land och pallkragar:

 

Förbättra jorden enligt ovanstående tips, beroende på om den är lerhaltig eller en lätt sandjord.

Grundgödsla med kogödsel och tillsätt hönsgödselpellets i varierande mängd beroende på vika grödor du odlar. När grödorna är utplanterade, eller har tittat upp efter direktsådd, kan man kontinuerligt täcka den öppna jorden med gräsklipp för att hålla fukt, bidra med näring och göra det svårare för ogräs att etablera sig.  Näringskrävande plantor kan även få flytande  näring utvattnad.

 

Odling i krukor utomhus/växthus: 

 

Bottna gärna krukor och kärl med dränerande material såsom lecakulor. Använd en välgödslad jord som yrkesodlarjord , tomatjord eller Grönsaksjord godkänd för ekologisk odling  och tillsätt eventuellt hönsgödselpellets  samt näringsvattna regelbundet.

 

Till medelhavsväxter finns särskild medelhavsjord med högre lerhalt och högre järnhalt.

 

Till pelargoner finns särskild pelargonjord med ett högre järninnehåll och den perfekta jordstrukturen för pelargoner.

 

Odling i krukor inomhus:

Bottna krukan med lecakulor och använd blomjord eller yrkesodlarjord. Särskild blomjord för krukväxter som trivs i kemiskt sur jord finns också. Till  orkidéer , pelargoner och medelhavsväxter används särskild anpassad jord.