Nisses växter

En grön oas i Bohuslän

Nisses Växter grundades 1966 av Nils Erik Valberg och hans fru Gerd. Tidigt visste Nisse att växter skulle bli en stor del av hans liv.

Företaget växer

Nisse arbetade som ung på en plantskola och lärde sig allt från grunden, såsom att ympa, okulera, beskära, stratifiera med mera. Efter fem år började Nisse att fundera över att starta eget och efter att ha gått ett antal kurser bestämde han sig för att utbilda sig till trädgårdsmästare.

Efter avslutade studier tog Nisse chansen att starta eget. Han började med att arrendera en bit mark nära den natursköna Bäveån, som rinner genom hela Uddevalla. Med stor entusiasm slog sig Nisse ner på en 2 000 kvadratmeter stor leråker den där tidiga våren 1966 med alla växter som han just importerat. Nisse hade lovat sin hustru att han skulle klara av att sköta plantskolan själv, men redan när växterna kom bad han om hennes hjälp. Ganska snabbt växte verksamheten och två personer anställdes för att hinna med såväl växtförsäljning som trädgårdsanläggning och beskärning.

En plantskola full av kunskap

Under 20 års tid arbetade man korta säsonger med barrotsplantor – krukodlade växter var ovanligt på den tiden. 1980 började Nisses och Gerds barn Katharina och Patrik att intressera sig för plantskolan. För att fler personer skulle kunna livnära sig på plantskolan var man tvungen att expandera. Försäljningsytan växte, andra varor kom in i bilden så 1988 byggdes ett 500 kvadratmeter stort växthus med butiksdel och året därpå uppfördes ett 400 kvadratmeter stort kylhus.

Efter detta har verksamheten ständigt vuxit, och nu har skaran vuxit till drygt tjugo fast anställda.